Title Image

DE HISTORIE VAN DE STEENEN KAMER

In 1977 kocht de heer Theo Derksen het pand aan de Stoofdijk 20 (nu Zeelandweg Oost 11) te Steenbergen. Er moest verbouwd worden en daarom was contact met de heer Lodi Baauw van de Gemeentelijke Bouw- en woningtoezicht noodzakelijk.

Een van de punten van de gemeente was het in stand houden van de voorgevel. Lodi Baauw kwam toen met een voorstel om meer aandacht te besteden aan heemkundige waarden. In vervolggesprekken opperde Lodi Baauw om een heemkundekring op te richten. Lodi Baauw benaderde Con Slokkers om in het door hem uitgegeven blad ‘De kronieken van Steenbergen’ een inlegvel op te nemen zodat belangstellenden van zich kon laten horen.

Eerste bijeenkomst in Hotel Aarden 14 juni 1994

In een informeel gesprek werd de naam van de vereniging gekozen die door Con Slokkers was voorgesteld. Op eerste bijeenkomst van 14 juni 1994 werd de naam ‘De Steenen Kamer’ vastgelegd.

Oprichting vereniging Heemkundekring De Steenen Kamer

De oprichtingsvergadering werd op 30 augustus 1994 in Hotel Aarden gehouden. De aanwezigen waren v.l.n.r.: Jan van Herel, Johany Prins, Nico van de Spelt, Jan Stoop, Riekus van de Kieboom, Piet Adriaansen, Lodi Baauw, Theo Derksen, Con Slokkers. Ad van de Par was de fotograaf en niet te zien op de foto.

De ledenvergaderingen werden in Hotel Aarden gehouden en de bestuursvergaderingen bij toerbeurt bij één van de bestuursleden thuis. De statuten, het huishoudelijk reglement en de kascontroleprocedure werden gemaakt. De oprichtingsakte passeerde op 10 maart 1995. De eerste Algemene Ledenvergadering werd op 9 mei 1995 in Hotel Aarden gehouden.

Tijdens de tweede Algemene Ledenvergadering van 5 maart 1996 werden de eerste werkgroep ‘Stadskernonderzoek’ geformeerd. In de loop van 1996 werd de tweede werkgroep ‘Polderonderzoek’ geformeerd. De derde werkgroep was het jaarboek, het eerste jaarboek verscheen in 1997. De vierde werkgroep ‘Documentatie’ werd in 1977 geformeerd. Daarna volgen nog de werkgroepen ‘Activiteiten’, ‘Wandelroute’ en de werkgroep ‘Inrichten huisvesting’.

Een eigen stek

In 2000 werd ’t Zolderke (een ruimte bij de Vredeskerk in Steenbergen-Zuid) als huisvesting gevonden. ’t Zolderke werd stevig verbouwd zodat het bruikbaar werd voor de vereniging. Vanaf dat moment kon er daar ook vergaderd worden.

10-jarig bestaan

Op zaterdag 23 april 2005 werd het 10-jarig jubileum gevierd met een bezoek aan Dordrecht middels een diapresentatie, lunch en stadswandeling.

15-jarig bestaan

In 2009 werd er ter ere van het 15-jarig bestaan een stadswandeling en high tea georganiseerd.

Erelid

Con Slokkers † werd op de Algemene Ledenvergadering in 2011 benoemd tot Erelid. Hij was van 1994 tot en met 2009 secretaris van Heemkundekring De Steenen Kamer.

20-jarig bestaan

Ter ere van het 20-jarig bestaan van de heemkundekring werd in 2014 onder andere een stadswandeling in Breda georganiseerd.

25-jarig bestaan

In 2019 werd het 25-jarig bestaan gevierd in de Vonk met een jubileumreceptie. Op 14 september 2019 was ook een koude/warmte buffet in gemeenschapshuis De Vaert te Welberg waarbij diverse leden een onderscheiding kregen van Brabants Heem vanwege hun 25-jarig lidmaatschap.

Intrek in de bibliotheek

Mede door de groei van de vereniging, waardoor het voor de werkgroepen erg krap werd op ’t Zolderke, werd er in 2021 in de bibliotheek en ruimte gehuurd voor de werkgroepen en werd (en wordt nog steeds) ’t Zolderke voornamelijk als archiefruimte gebruikt.

750 jaar Steenbergen en 25 jaar één gemeente

In 2022 vierde Steenbergen zijn 750-jarig bestaan en 25 jaar één gemeente met de omringende kernen. Heemkundekring De Steenen Kamer organiseerde tal van activiteiten met als één van de hoogtepunten de lezing van Herman Pleij.

Stadsherauten

Op initiatief van Ad Vermeulen ontstond de groep Stadsherauten. In 2019 trad deze groep toe als werkgroep van de Heemkundekring De Steenen Kamer. De Stadsherauten organiseren iedere laatste zaterdag van de maand van april t/m september een stadswandeling van 13.00 tot 15.00 uur. Dit zijn algemene wandelingen, waarin over de historie en andere spannende verhalen over Steenbergen wordt verteld.

Erelid

Gerard Baten werd op de Algemene Ledenvergadering van 15 november 2021 benoemd tot Erelid van De Steenen Kamer. Hij was van 2011 t/m 2013 secretaris en in 2009 en van 2016 t/m 2021 voorzitter van de heemkundekring.

100 Leden

Eind 2022 werd de magische grens van 100 leden bereikt.